Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
540 /PGDĐT-KHTC 6/8/2019PGD THÁP mƯỜIVĂN BẢN THU NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2017 Tải về
978/SGDDT -KHTC 25/7/2019SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁPVĂN BẢN THU NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về